Skip to main content sv

Genusfrågor i fokus för grön tillväxt “the Nordic Way”


hexagonerdec
 Illustration: Nordic Way

“Kvinnor och män lämnar olika ekologiska fotavtryck. De närmar sig miljöfrågor och hållbar utveckling på olika sätt. Deras föredragna transportmedel varierar, liksom deras allmänna konsumtionsmönster. Dessutom är kvinnor i världens utvecklingsländer hårdare drabbade av klimatförändringar och naturkatastrofer än män. Detta är några av anledningarna till att jämställdhetsperspektivet integreras i grön tillväxt-verksamhet på Nordiska ministerrådet.”

Så inleds artikeln Green growth is also a gender issue i det senaste numret av Nordiska ministerrådets webmagasin Green Growth the Nordic Way. I detta nummer utforskas två områden där de nordiska länderna har spelat en central roll globalt: utvecklingsbistånd och lika rättigheter. Huvudartikeln fokuserar på genusfrågor som en integrerad del av satsningen på grön tillväxt.

– Genusperspektivet måste sättas på dagordningen för klimatforskningen. Vi måste förstå situationen idag och utforska sätt att i större utsträckning tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i forskningen. Detta skulle främja grön tillväxt och jämställdhet samtidigt, säger Charlotte Kirkegaard i artikeln, som arbetar med jämställdhetsintegrering på Nordiska ministerrådet.

Updaterad 6 oktober 2020