Skip to main content sv

Konferens om män och maskulinitet

4-6 juni hålls en stor nordisk konferens på Reykjavik universitet i Island. Temat för konferensen Emerging Ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North är män och maskulinitetsstudier.


Foto: University of Iceland, Reykjavik
 Foto: University of Iceland, Reykjavik

Konferensen är ett samarbete mellan Nordiska Ministerrådet och Nordisk förening for forskning om män och maskuliniteter (NFMM), och är den tredje konferensen som hålls inom ramen för samarbetet.

Huvudtalarna är två världsberömda forskare som båda är pionjärer inom mansforskning: Raewyn Connell, professor vid Sidney University I Australien och Michael Kimmel som är professor vid Stony Brook University i New York.

Konferensen kommer utöver dessa stora namn innehålla 35 workshops. Konferensens deltagare kommer från fyra kontinenter med olika perspektiv på ämnet. En mängd yttringar av maskulinitet kommer att diskuteras, bland annat: unga män, den manliga kroppen, fäder och föräldraskap, hälsa, konst och litteratur, att kombinera familjeliv och jobb, våld, mäns roll I jämställdhetsarbetet, män i historien, personer med funktionshinder och mycket mer.

Updated 26 september 2020