Skip to main content sv

Nordisk genusforskarkonferens i november

Nora firar tjugo år som vetenskaplig tidskrift och arrangerar nordisk konferens för genusforskare. Den 15 september går tiden ut för reducerad deltagaravgift.


Logo Nora

Nordiska tidskriften för genusforskning, Nora, arrangerar konferens i Roskilde, Danmark, den 5-7 november: Voices in Nordic Gender Research. Den som anmäler sig fram till den 15 september har reducerad deltagaravgift på 1200 DKK.

Konferensen har en bred, transdisciplinär ansats med teman som välfärd, migration, kunskapsteori, feministiskt motstånd och antifeminism. Som keynote speakers står följande:

Cathrine Holst (NO)
Lotte Bloksgaard (DK)
Eva Bendix Petersen (DK/Australia)
Toril Moi (NO/USA)
Stine Bang Svendsen (NO)
Diana Mulinari (SE)
Lucas Gottzén (SE)
Dorte Marie Søndergaard (DK)

Updated 19 februari 2024