Skip to main content sv

Nordens unga driver jämställdhet i #GenerationEqualityNordic


Vad krävs för att Norden ska gå i mål som världens första jämställda region? Jo, att de unga får vara med och sätta den politiska dagordningen. Den processen startar idag med kampanjen #GenerationEqualityNordic.

− När jag är ute i gymnasieskolor och pratar jämställdhet, hör jag att många är upptagna av en sak: Rätten till den egna kroppen, i vid bemärkelse, säger Emma Holten, en av Danmarks mest inflytelserika unga feminister.

Rätten att slippa sexistisk mobbing på nätet, rätten till könsbekräftande behandling, rätten till abort, till preventivmedel, rätten att gilla sin kropp hur den än ser ut – det engagerar.

Sju månaders samtal

Under sju månader framöver kommer unga människor i alla de nordiska länderna bjudas in till ett samtal om jämställdhet. Syftet är att ringa in vad som återstår att göra för att skapa rättvisa villkor för alla människor i Norden – oberoende av kön.

− Den mest akuta utmaningen när det gäller jämställdhet idag, är att nå alla. Vi måste stödja, stärka och utbilda både pojkar och flickor, unga män och kvinnor med olika bakgrund och erfarenhet. Mitt råd till jämställdhetsministern är att bekämpa växande klyftor och polarisering, säger Louise Burenby, en av Sveriges unga FN-delegater.

Samtalet startar i den digitala kampanjen #GenerationEqualityNordic och fortsätter på en rad nordiska och internationella mötesplatser. Kampanjen är ett initiativ av det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2020. NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, har fått i uppdrag att genomföra kampanjen.​​​​​​

Världen tar sats igen

Bakgrunden till kampanjen är att det är 25 år sedan FN:s medlemsstater antog en handlingsplan för att nå jämställdhet i världen, Beijing Declaration and Platform for Action.

25-års jubileet handlar mycket om att utvärdera hur långt världen har kommit och hur långt vi har kvar för att uppnå jämställdhet i världen.

2020 pekas ut som ”superåret” för jämställdhet, när världen åter tar sats för att agera. Även på ett internationellt plan engageras unga för att peka ut de mest akuta utmaningarna.

Ungas delägarskap i politiken

För Norden handlar det också om hur den unga generationen kan få inflytande i det kommande decenniets jämställdhetspolitik.

Mitt mål i år är att engagera den unga generationen, så att den kan ta delägarskap i framtidens jämställdhetspolitik. Vi ska å ena sidan hålla fast vid det vi uppnått sedan Beijing, å andra sidan sätta fokus på nya jämställdhetsutmaningar, med hjälp av de unga. De ska vara med att bekämpa den press vi ser mot kvinnors och flickors rättigheter, säger Mogens Jensen som i år är ordförande i Nordiska ministerrådet för jämställdhet.

Ungas prioriteringar landar i FN

Kampanjen ska möjliggöra en nordisk diskussion mellan unga i alla de fem länderna om var orättvisor kvarstår. 

Diskussionen går vidare till nordiskt ungdomstoppmöte i Köpenhamn den 12 maj.

Budskapen därifrån förmedlas vidare via Generation Equality Forum i Paris i sommar till världens regeringar på FN:s generalförsamling i New York i höst.

  • Instagram är främsta plattformen för #GenerationEqualityNordic. Du deltar i kampanjen genom att använda hashtagen.  
  • Du deltar genom att svara på frågor som ”Vad är de viktigaste jämställdhetsutmaningarna idag?” Och: “Hur ska vi möta dem?”
  • Använd det språk du är bekväm med, posta på ett nordiskt språk eller engelska.
  • Både privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i kampanjen. Bidrag till kampanjen kan variera i form och innehåll – poster på Instagram kan göras som bilder, videos eller text.
  • Kampanjens målgrupp är 18-30 år.
  • Några av de personer/konton som varit särskilt betydelsefulla för kampanjen väljs ut för att närvara vid den nordiska ungdomskonferensen Nordic Youth Summit on Gender Equality i Köpenhamn den 12 maj.

Läs mer på kampanjens webbplats: http://generationequalitynordic.org/
Följ kampanjen på Instagram: https://www.instagram.com/generationequalitynordic/

Publicerat: 2020-03-05
Text: Susanna Young Håkansson

Updated 10 februari 2021