Skip to main content sv

Tre nya samarbetsprojekt stärker LGBTI-området i norden

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

Queera arkiv, romska LGBTI-rättigheter och lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen


Årets utlysning av Nordisk LGBTI-fond har resulterat i tre nordiska samarbetsprojekt på
LGBTI-området. Det är andra gången i ordningen fonden delas ut, och vi hoppas att de tre projekt som beviljats medel kan bidra till att stärka det nordiska LGBTI-samarbetet.

Projekt som beviljats medel från Nordisk LGBTI-fond 2022

Läs mer om de tre projekten på respektive fondsida.

Nordisk LGBTI-fond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Updated 5 december 2022