Skip to main content sv

Ny rapport lyfter lösningar på könad glesbygdsproblematik

Att kvinnorna lämnar glesbygden är ett faktum över hela Norden. Hur kan denna trend vändas och varför är det viktigt att närma sig frågan med ett jämställdhetsperspektiv? Det är frågor som lyfts i en ny rapport från Nordiska ministerrådet.


I den nya rapporten ”Køn, uddannelse og befolkningsstrømme – Opsamling af tværnordiske indspil, erfaringer og praksiseksempler” sammanfattas resultaten av den senaste forskningen på området. Här finns även praktiska exempel på hur problemet tacklats i de nordiska länderna.

Rapporten, som både kan användas som inspiration och som underlag för politiska beslut, har tagits fram av Danmark som år 2015 var ordförande för Nordiska ministerrådet. Den bygger bland annat på slutsatserna från det expertseminarium som hölls i Grönlands huvudstad Nuuk i juni förra året.

NIKK var på plats under seminariet och skrev om det i nyheten som du hittar till höger.

Rapporten finns att ladda ner och läsa här.

Updated 16 april 2020