Skip to main content sv

Nya skrifter om deltidsarbetet i Norden

Kvinnor jobbar deltid i mycket större utsträckning än män och det mönstret går igen i alla nordiska länder. Projektet Deltid i Norden har erbjudit en arena för diskussion om deltidsarbetets effekter. Nu beskrivs resultaten i två nya publikationer.


Deltidskultur och heltidsnorm

Deltidsarbetets orsaker står i fokus för faktabladet Heltid eller deltid? – Olika förutsättningar för kvinnor och män i Norden. I publikationen summeras rapporten Part-Time Work in the Nordic Region II, som har arbetats fram inom Deltid i Norden.

Vid projektets slutkonferens i Reykjavik hösten 2014 möttes experter för att gemensamt peka ut viktiga frågor för framtiden. Resultaten från konferensen och utmaningarna som rör deltidsarbete i Norden beskrivs i faktabladet Deltidskultur och heltidsnorm – Vägar till jämställda arbetstider i Norden.

Deltid i Norden pågick år 2013-2014. NIKK samordnade arbetet på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Updated 19 februari 2024