Skip to main content sv

Nytt nätverk för mäns jämställdhetsarbete

Mäns engagemang för jämställdhet gör att de nordiska länderna sticker ut internationellt. ”Många anser att vi är mer radikala” säger Tomas Agnemo, samordnare för det nystartade nätverket MenEngage Norden. Nätverket samlar nordiska organisationer som arbetar med män, maskuliniteter och jämställdhet.


NIKK spade symbol

Varför behövs det här samarbetet?
– Vi behöver utbyta idéer och strategier kring vårt arbete eftersom mycket är nytt. Vad funkar och vad funkar inte? Det behöver vi prata om. I många länder är det helt nytt att män kan engagera sig i jämställdhetsfrågor men vår organisation, Män för jämställdhet, grundades 1993. Vi är en av de äldsta, om inte den äldsta, organisationen i världen som arbetar fokuserat med män och jämställdhet. I de övriga nordiska länderna har våra partnerorganisationer också arbetat länge och därför blir de viktiga för oss. Vi står nära varandra och sticker ut internationellt. Det räcker att gå till många andra EU-länder så är synen på genus och jämställdhet helt annorlunda.

Finns det skillnader även inom Norden? 
– Vi är överens om mycket men vi har kommit olika långt på olika områden. Länderna har delvis prioriterat olika sakfrågor. Island har till exempel en mer progressiv föräldraförsäkring medan andra länder har ett mer utvecklat arbete mot våld.

Ni är fyra organisationer i nätverket. Har ni samma utgångspunkter?

Tomas Agnemo. Foto: Män för jämställdhet
 Tomas Agnemo. Foto: Män för jämställdhet

– Vi har mycket gemensamt, men det finns skillnader. Vi har till exempel olika syn på vilken roll män ska, eller kan, ha inom den feministiska rörelsen. Vi i Män för jämställdhet kallar oss en feministisk organisation medan vissa andra väljer att kalla sig pro-feministiska. Så länge vi lever i ett patriarkat är det viktigt att män är medvetna om sin maktposition i samhället och att vi allierar oss med kvinnorörelsen och feminismen utan att ta för mycket plats.

I Män för jämställdhet jobbar ni normkritiskt med män och maskuliniteter. Hur går det arbetet till?
– I våra workshops pratar vi mycket om att ”kliva ur manslådan”. Det innebär att upptäcka hela sin mänsklighet. Män är till exempel ofta ensamma och har svårt att be om hjälp när de mår dåligt. Det hänger ihop med maskulinitetsnormer. Att ”kliva ur manslådan” innebär att lämna sin trygghetssfär och det kan vara jobbigt. Vi behöver stötta och hjälpa varandra som människor för det kan vara svårt att komma vidare själv.

Vad är målet med det nya nätverket?
– Vi hoppas att det här ska vara starten på ett långvarigt samarbete där vi kan dela erfarenheter och projektidéer. Kanske kan vi till och med driva gemensamma projekt framöver.

Bård: alla färger

Den här texten ingår i artikelserien Nordiskt jämställdhetssamarbete i praktiken 2014, som berättar om de projekt som fick medel genom Nordisk stödordning 2014. Män för Jämställdhet (Sverige) fick 150 000 danska kronor för sitt projekt. De ska etablera ett nordiskt nätverk för organisationer som arbetar jämställdhetsfrämjande med män och maskuliniteter för icke-diskriminering och social rättvisa. Projektet genomförs i samarbete med Reform (Norge), Profeministimiehet (Finland) och White Ribbon (Danmark). Nätverkets första två träffar hålls under nästa år.

Updated 2 oktober 2020