Skip to main content sv

Faktablad: Vem jobbar och när?


Kvinnor i Norden arbetar deltid i högre utsträckning än män. Det påverkar både jämställdheten på arbetsmarknaden och kvinnor och mäns ekonomiska möjligheter. Inom ramarna för projektet Deltid i Norden har NIKK med tre forskningsrapporter kartlagt deltidsarbetet i Norden. Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna.

Updaterad 23 november 2021