Skip to main content sv

Samarbete ska skärpa polisens arbete mot våld

Polisen måste bli bättre på att upptäcka trafficking och könsrelaterat våld. Det tycker deltagarna i Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor. Imorgon träffas de i Köpenhamn för att diskutera nya verktyg i polisarbetet.


NIKK spade symbol

Kriminalinspektör Berglind Eyjólfsdóttir leder nätverket, som samlar poliser från hela regionen. Med projektet Könsrelaterat våld – nordisk-baltisk dialog vill de utveckla nya metoder för polisens arbete. Seminariet imorgon är en del av projektet och Berglind Eyjólfsdóttir hoppas att det ska bli en ögonöppnare.

– Vi behöver jämföra och förbättra våra taktiker i arbetet mot trafficking och våld i nära relationer, säger hon.

Vad tjänar polisen i Norden och Baltikum på att samarbeta?
– Våra länder ligger nära varandra geografiskt så vi måste ha ett bra samarbete över gränserna. Våra utredningar blir bättre om vi känner varandra. Det här är särskilt betydelsefullt i arbetet mot trafficking men det är viktigt inom andra områden också. I arbetet mot våld i nära relationer betyder det till exempel mycket att vi kan utbyta strategier och lära oss av hur andra jobbar.

Berglind Eyjólfsdóttir
 Berglind Eyjólfsdóttir

Vad händer i projektet just nu?
– Den 3-4 februari träffas vi i Köpenhamn för ett seminarium om arbetet mot könsrelaterat våld. Vi planerar också vår avslutande konferens som hålls i Riga i höst. Den kommer att samla poliser och experter från hela den nordisk-baltiska regionen.
Vad krävs för att förbättra polisens arbete mot trafficking och våld i nära relationer?
– Det behövs mer utbildning. Våld som sker inom familjen sågs länge som en privat angelägenhet och kunskapen är fortfarande dålig på många håll inom polisen. Vi måste förstå allvaret i de här brotten och bli bättre på att identifiera våldets offer.

Borde inte det arbetet ske inom polisens ordinarie verksamhet i stället för i ett sådant här projekt?
– Det finns ett pågående arbete inom polisen. Vårt projekt ska ses som ett komplement. Genom vårt nätverk lyfter vi frågor som vi tycker behöver synliggöras mer. Det kan gälla situationen för kvinnor inom polisen eller, som i det här fallet, sakfrågor som vi tycker behöver mer uppmärksamhet.

Vilket är den största utmaningen i arbetet mot könsrelaterat våld?
– Det finns många utmaningar. Det är särskilt viktigt att förbättra samarbetet mellan polisen och andra instanser, som socialtjänsten och sjukvården. Det är avgörande för att kunna upptäcka brott i tid.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 14 februari 2024