Skip to main content sv

Norge lyfter jämställdheten i Norden

För första gången har ett nordiskt land nått full jämställdhet i Arbeidsliv i Nordens jämställdhetsbarometer. Den speglar om det är en man eller kvinna som sitter i 24 olika maktpositioner i samhället. Det är Norge som i samband med regeringskiftet i fjol höst kom upp i 22 poäng. 20 poäng krävs för full jämställdhet.


Foto: Norsk studentorganisasjon
 Foto: Norsk studentorganisasjon

Att mäta jämställdheten kan göras på många sätt. Att en kvinna blir minister behöver inte betyda att hon därmed för en politik som gynnar jämställdheten. Men vem som sitter vid makten är inte likgiltigt. Det påverkar hur vi ser samhället och vilka möjligheter som finns. Att Norge samtidigt har både en kvinnlig statsminister och en kvinnlig finansminister, samtidigt som både LO och arbetsgivarorganisationen har kvinnliga chefer, har aldrig skett tidigare i Norden.

I andra länder har det varit tillbakaslag. Det gäller framförallt Island, som 2013 bara var två poäng från jämställdhet i barometern. Efter regeringsskiftet i maj rasade Island till åtta poäng. Det är fortfarande ett poäng mer än Finland, med sju poäng.

LandPoäng 2014Ändring
Danmark16-1
Finland7
Island8-10
Norge22+13
Sverige10
Norden63+2

Tack vare Norge blev talet för hela Norden 63 poäng, två poäng fler än 2013. Eftersom varje land har maximalt 40 poäng, eller 200 poäng för hela Norden, motsvarar 100 poäng full jämställdhet. Det är därför fortfarande långt kvar. I den nuvarande takten blir hela Norden jämställt – mätt med AiN:s barometer – först 2035.

Updaterad 6 oktober 2020