Skip to main content sv

Nya samarbetsprojekt
stärker jämställdheten i Norden

Sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga, kvinnor i omsorgssektorn och maskulinitetsnormer. Det är teman som behandlas av några av de sammanlagt sju projekt som har beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2019.


Under våren utlystes medel från Nordisk jämställdhetsfond för sjunde året i rad. Utlysningen har resulterat i sju nya, nordiska samarbetsprojekt på jämställdhetsområdet. Läs mer om projekten och vad de ska göra på respektive projekts sida.

Projekt som beviljats medel av Nordisk jämställdhetsfond 2019:

  • Feminist and queer solidarities beyond borders
  • Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga
  • Human Trafficking – Why unaccompanied girls and boys become victims of human trafficking
  • Intra-Nordic Workshop on SOGIE Refugees
  • Nordisk panelsamtale – Feminisme og antifeminisme i Norden
  • Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet
  • Understanding Gender Inequality Among Care Givers in Aging Sector in Nordic Countries

Nordisk jämställdhetsfond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Information om utlysningen 2020 kommer senare i år.

Updaterad 21 november 2019