Skip to main content sv

Nordisk antologi om sexuella trakasserier 


Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i Norden, det visade inte minst Metoo-uppropen hösten 2017. NIKK har under de senaste åren producerat och sammanställt kunskap på området, som visat på problemets omfattning och komplexitet, samt pekat på ytterligare kunskapsbehov.  

För att fortsätta bidra till att möta de problem som genusbaserad utsatthet medför kommer NIKK under året producera en nordisk antologi som breddar kunskapen om sexuella trakasserier och sätter frågan i ett större sammanhang.  

 
Antologin publiceras i slutet av 2021. 

Tidsspann för projektet
2021

Kontakt
Elin Engström