Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


Publikationer (43/43)

The Nordic gender effect at work

2019 The Nordic Gender Effect at Work briefs share the collective Nordic experience in investing in gender equality including parental leave, childcare, flexible work arrangements, leadership and equal opportunities at work, and seek to make further progress through cooperation. »

""

Hat och hot på nätet

2017 NIKK har kartlagt den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet. »

""

Faktablad: Vilka hörs och syns i Norden?

2017 Hur kan det nordiska offentliga rummet bli en plats för alla? »

""

Part-Time Work in the Nordic Region III

2016 This third report is an introductory study to part-time work and gender in the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands. »

""

Faktablad: Därför stannar papporna hemma

2016 Detta faktablad från NIKK visar hur föräldraförsäkringssystemen ser ut i de nordiska länderna, och hur de påverkar pappors uttag. »

""

Män och jämställdhet

2017 På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK genomfört en kartläggning av pågående och genomförda initiativ inom politikområdet ”män och jämställdhet” 2005-2015. »

""

Faktablad: Gender equality in the Nordic media

2014 How gender equal is the Nordic media? »

""

Faktablad: Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder?

2015 Faktaark om kortlægningen ”Udfordringer og Best Practice i Hvem ønsker at bo i Nordens yderområder? relation til Køn, Uddannelse og Befolkningsstrømme”, 2015. »

""

Faktablad: Deltidskultur och heltidsnorm

2015 Faktablad om vägar till jämställda arbetstider i Norden. »

""

Faktablad: Deltid och ekonomi

2014 Faktablad om hur deltidsarbete påverkar nordiska kvinnors och mäns ekonomi. »

""